Utbildning på SEED

Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kurserna ges på avdelningarna för: Industriell ekologi, Mark och vattenteknik och Miljöstrategisk analys med inriktning mot miljö, hållbar utvekling och teknik.
Information om olika utbildningar hittas under respektive avdelning.

Avd. för Industriell ekologi ger kurser med inriktning mot miljö och hållbar utveckling. Delområden som kurserna behandlar är ekologi och miljöeffektproblematik, teknik och hållbar utveckling, tekniskt miljöskydd, avfallshantering, miljömanagement och riskmanagement samt miljösystemanalys.
Läs mer…

Avd. för Mark- och vattenteknik ger kurser inom samhällsbyggnad, naturresursteknik, uthålliga infrastrukturer, miljöteknik, samhällsplanering, anläggningsteknik, Teknik-Människa-Samhälle.
Läs mer…

Avd. för Miljöstrategisk analys ger flera spännande kurser med miljöinriktning och är även delaktiga med olika kurser i två utbildningsprogram inom energi och miljö, samt hållbar stadsplanering och utformning.
Läs mer…

Till sidans topp