Smarta elnät - för vem?

Publicerad 2018-02-28

Varför har smarta elnät inte slagit igenom på bred front ännu? Vad behövs för att smarta elnät ska kunna förstås och användas av de hushåll de installeras i ?

Det är några av frågeställningarna i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet ”Smarta elnät – för vem?" som har letts av SEED-forskaren Cecilia Katzeff. Hon är docent i ämnet människa-datorinteraktion. 

Läs om studien här

Till sidans topp