SEED-doktorand får stipendium av NVF

Publicerad 2018-03-19

Sofia Eckersten, som är doktorand på SEED, har fått ett stipendium på 140 000 kronor från Nordiskt vägforum (NVF).

Stipendiet, som delades ut 15 mars av NVFs svenska avdelning, ska användas för att analysera utmaningar och möjligheter med åtgärdsvalstudier vid transportplanering i tidiga skeden.

I ett pressmeddelande säger Lena Erixon, orförande i Nordiska Vägforum och generaldirektör Trafikverket.
- Åtgärdsvalstudier är en central del i dagens transportplanering och vi premierar gärna forskning i ämnet. Den kan ge nya perspektiv på planeringen av framtidens infrastruktur.

Sofia, som forskar på hur miljöåtgärder kan integreras i transportplaneringen, ska nu anordna ett seminarium om Utmaningar och Möjligheter med Åtgärdsvalstudier där praktiker och forskare från de nordiska länderna möts för diskussion, analys och erfarenhetsutbyte.

Läs pressmeddelandet här

Till sidans topp