Miljöbedömning i samhällsplanering - slutrapport SPEAK

Publicerad 2018-03-27

Lagstiftningen om strategisk miljöbedömning har funnits i Sverige i snart 15 år. Men hur fungerar miljöbedömning i planeringen?

Det var en av frågorna i forskningsprogrammet SPEAK som har levererat sin slutrapport.

Syftet med SPEAK har varit att bidra med kunskap för att stärka miljöbedömningens roll som ett verktyg i samhällsplaneringen, för att uppnå miljökvalitetsmålen och främja hållbar utveckling. Programmet har finansierats av Naturvårdsverket.

Bland författarna till rapporten finns SEED-forskarna Berit Balfors, Ulrika Gunnarsson-Östling och Göran Finnveden.
 

Rapporten finns att läsa på Naturvårdsverket.se

Till sidans topp