KTH och Chalmers vill ha mer fakta i flygdebatten

Publicerad 2018-04-17

Inom den pågående debatten om flygets klimatpåverkan förekommer alltför ofta argument som är ofullständiga, missriktade eller felaktiga.

Även vetenskapliga rapporter har kritiserats utan att några sak- eller metodfel har lyfts fram. Diskussionen om de beslut som behövs kräver en saklig debatt baserad på fakta. Här har vi på universitet och högskolor ett särskilt ansvar: att förmedla den forskningsbaserade kunskapen inom området, skriver företrädare för KTH och Chalmers på DN Debatt.

I artikeln presenterar de sju punkter som är väsentliga för den fortsatta debatten.

Läs mer här

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik
Senast ändrad: 2018-04-17