Personal på avd. för Vatten- och miljöteknik

  Efternamn Förnamn Titel Telefon
Renman Agnieszka FORSKARE +46 8 790 67 68
Gröndahl Fredrik PREFEKT +46 8 790 61 58
Olofsson Bo PROFESSOR +46 8 790 86 32
Gustafsson Jon Petter PROFESSOR, GÄST +46 8 790 86 13
Malmström Maria UNIV.LEKTOR AVDELNINGSCHEF +46 8 790 87 45
Håkansson Cecilia UNIVERSITETSLEKTOR
Earon Robert FORSKNINGSINGENJÖR +46 8 790 70 45
Norrström Ann-Catrine M DOCENT UNIV.ADJUNKT +46 8 790 86 13
Levlin Erik K FORSKARE +46 8 790 62 91
Dargahi Bijan FORSKARE,FORSKARE DOCENT +46 8 790 86 56
Renman Gunno PROFESSOR +46 8 790 63 50
Appelgren Mari DOKTORAND +46 8 790 87 61
Plaza Elzbieta PROFESSOR +46 8 790 66 56
Zhang Wen DOKTORAND +46 8 790 79 19
Bhattacharya Prosun PROFESSOR +46 8 790 73 99
Trela Jozef FORSKARE +46 8 790 86 52
Grundtman Isacs Lina DOKTORAND +46 8 790 86 10
Franzen Daniel FORSKARE +46 8 790 91 18
Thomas Jean-Baptiste DOKTORAND +46 8 790 60 00
Malovanyy Andriy Doktorand, stipendiat
Rasul Hedi Doktorand +46 8 790 70 45
Till sidans topp