Personal på avd. för Vatten- och miljöteknik

  Efternamn Förnamn Titel Telefon
Grundtman Isacs Lina DOKTORAND +46 8 790 86 10
Plaza Elzbieta PROFESSOR +46 8 790 66 56
Zhang Wen DOKTORAND +46 8 790 79 19
Norrström Ann-Catrine M DOCENT UNIV.ADJUNKT +46 8 790 86 13
Håkansson Cecilia UNIVERSITETSLEKTOR
Ijumulana Julian DOKTORAND +46 8 790 86 61
Ligate Fanuel Josephat DOKTORAND +46 8 790 86 61
Gustafsson Jon Petter GÄSTPROFESSOR +46 8 790 86 13
Bhattacharya Prosun PROFESSOR +46 8 790 73 99
Olofsson Bo PROFESSOR +46 8 790 86 32
Malmström Maria UNIV. LEKTOR/AVDELNINGSCHEF +46 8 790 87 45
Gröndahl Fredrik UNIV. LEKTOR/PREFEKT +46 8 790 61 58
Kholoma Ezekiel INDUSTRIDOKTORAND
Sodre Ribeiro Mauricio DOKTORAND
Mohamed Rajabu Hamisi DOKTORAND +46 8 790 89 97
Dargahi Bijan FORSKARE,FORSKARE DOCENT +46 8 790 86 56
Renman Gunno PROFESSOR +46 8 790 63 50
Levlin Erik K FORSKARE +46 8 790 62 91
Renman Agnieszka FORSKARE +46 8 790 67 68
Trela Jozef FORSKARE +46 8 790 86 52
Thomas Jean-Baptiste DOKTORAND +46 8 790 60 00
Appelgren Mari DOKTORAND +46 8 790 87 61
Earon Robert FORSKNINGSINGENJÖR +46 8 790 70 45
Hasselström Linus POSTDOKTOR +46 8 790 87 84
Franzen Daniel FORSKARE +46 8 790 91 18
Malovanyy Andriy Doktorand, stipendiat
Rasul Hedi Doktorand +46 8 790 70 45
Till sidans topp