Personal på avd. för Strategiska hållbarhetsstudier

  Efternamn Förnamn Titel Telefon
von Oelreich Jacob FORSKNINGSINGENJÖR +46 8 790 85 32
Ringenson Tina DOKTORAND +46 8 790 62 63
Wangel Weithz Josefin UNIVERSITETS LEKTOR +46 8 790 85 88
Milestad Rebecka AVDELNINGSFÖRESTÅNDARE, DOCENT +46 8 790 88 25
Carlsson-Kanyama Annika FORSKARE +46 8 790 93 31
Kramers Anna AVDELNINGSFÖRESTÅNDARE +46 8 790 85 02
Börjesson Rivera Miriam FORSKARSTUDERANDE +46 8 790 64 53
Borgström Sara BITRÄDANDE LEKTOR +46 8 790 60 00
Åkerman Jonas FORSKARE +46 8 790 73 02
Gunnarsson Östling Ulrika FORSKARE +46 8 790 86 06
Höjer Mattias FÖRESTÅNDARE CESC/PROFESSOR,,PROFESSOR +46 8 790 64 51
Katzeff Cecilia FORSKARE +46 72 251 09 04
Broms Loove FORSKARE +46 8 790 73 98
Mulligan Joseph INDUSTRIDOKTORAND
Henriksson Greger FORSKARE, DOCENT +46 8 790 83 19
Robért Markus FORSKARE +46 70 767 12 41
Svenfelt Åsa FORSKARE, DOCENT +46 8 790 88 18
Wester Misse FORSKARE
Singh Nandita FORSKARE, DOCENT +46 8 790 90 55
Johansson Fredrik Doktorand +46 8 790 88 22
Till sidans topp