Personal på avd. för Hållbarhet, utvärdering och styrning (avd. 1)

  Efternamn Förnamn Titel Telefon
Lind Jonas INDUSTRIDOKTORAND
Tessema Selome DOKTORAND +46 8 790 60 00
Malmqvist Tove FORSKARE +46 8 790 85 53
Larsson Mathias INDUSTRIDOKTORAND,Industridoktorand
Toller Susanna AFFILIERAD FAKULTET +46 8 790 65 67
Dawkins Elena INDUSTRIDOKTORAND
Khoshkar Sara DOKTORAND +46 8 790 73 71
Högström Johan DOKTORAND,FORSKNINGSINGENJÖR +46 8 790 60 00
Björklund Anna UNIVERSITETSLEKTOR, DOCENT +46 8 790 86 21
Mazzeo Rinaldi Francesco AFFILIERAD PROFESSOR
Palm Viveka ADJUNGERAD PROFESSOR +46 8 790 69 36
Ekener Elisabeth FORSKARE +46 8 790 85 06
Byström Gustaf FORSKNINGSINGENJÖR +46 8 790 79 67
Mörtberg Ulla UNIVERSITETSLEKTOR, DOCENT +46 8 790 86 08
Francart Nicolas FORSKNINGSINGENJÖR +46 73 522 48 43
Mazzaro De Freitas Flávio Luiz DOKTORAND +46 8 790 86 61
Eckersten Sofia FORSKNINGSINGENJÖR +46 8 790 79 67
Brokking Balfors Berit PROFESSOR, DOCENT +46 8 790 63 52
Joyce Peter James DOKTORAND +46 8 790 79 67
Potting Josepha ADJUNGERAD PROFESSOR +46 8 790 69 36
Pang Xi DOKTORAND +46 8 790 73 71
Wretling Vincent DOKTORAND +46 8 790 79 67
Brown Nils FORSKARE +46 8 790 73 96
Brandão Miguel UNIVERSITETSLEKTOR +46 8 790 61 81
Finnveden Göran PROFESSOR,VICEREKTOR +46 8 790 73 18
Liljenström Carolina DOKTORAND +46 8 790 79 67
de Freitas Flavio Doktorand, stipendiat
Larsson Mathias industridoktorand,industridoktorand
Till sidans topp