Personal på avd. för Hållbarhet, utvärdering och styrning

  Efternamn Förnamn Titel Telefon
Byström Gustaf FORSKNINGSINGENJÖR +46 8 790 86 24
Lind Jonas INDUSTRIDOKTORAND
Malmqvist Tove FORSKARE +46 8 790 85 53
Larsson Mathias INDUSTRIDOKTORAND,Industridoktorand
Toller Susanna AFFILIERAD FAKULTET +46 8 790 65 67
Mörtberg Ulla UNIVERSITETSLEKTOR, DOCENT +46 8 790 86 08
Francart Nicolas FORSKNINGSINGENJÖR +46 8 790 91 68
Brokking Balfors Berit PROFESSOR, DOCENT +46 8 790 63 52
Dawkins Elena INDUSTRIDOKTORAND
Joyce Peter James DOKTORAND
Pang Xi DOKTORAND +46 8 790 73 71
Khoshkar Sara DOKTORAND +46 8 790 73 71
Wretling Vincent DOKTORAND +46 8 790 79 67
Brown Nils FORSKARE +46 8 790 73 96
Högström Johan DOKTORAND,FORSKNINGSINGENJÖR +46 8 790 60 00
Brandão Miguel UNIVERSITETSLEKTOR +46 8 790 61 81
Finnveden Göran PROFESSOR,VICEREKTOR +46 8 790 73 18
Liljenström Carolina DOKTORAND +46 8 790 79 67
Björklund Anna UNIVERSITETSLEKTOR, DOCENT +46 8 790 60 67
Palm Viveka ADJUNGERAD PROFESSOR +46 8 790 69 36
Ekener Elisabeth FORSKARE +46 8 790 85 06
de Freitas Flavio Doktorand, stipendiat
Larsson Mathias industridoktorand,industridoktorand
Till sidans topp