Personal på avd. för Hållbarhet, utvärdering och styrning

  Efternamn Förnamn Titel Telefon
Khoshkar Sara DOKTORAND +46 8 790 89 97
Palm Viveka PROFESSOR ADJUNGERAD
Mörtberg Ulla UNIVERSITETSLEKTOR, DOCENT +46 8 790 86 08
Brandão Miguel UNIVERSITETSLEKTOR +46 8 790 61 81
Malmqvist Tove FORSKARE +46 8 790 85 53
Brokking Balfors Berit PROFESSOR,DOCENT +46 8 790 63 52
Wretling Vincent DOKTORAND +46 8 790 86 24
Pang Xi DOKTORAND +46 8 790 73 78
Potting Josepha PROFESSOR, ADJUNGERAD +46 8 790 73 43
Byström Gustaf FORSKNINGSINGENJÖR +46 8 790 86 24
Lind Jonas Industridoktorand
Finnveden Göran PROFESSOR,VICEREKTOR +46 8 790 73 18
Björklund Anna UNIVERSITETSLEKTOR, DOCENT +46 8 790 86 21
Liljenström Carolina DOKTORAND +46 8 790 73 95
Dawkins Elena Industridoktorand
Toller Susanna AFFILIERAD FAKULTET +46 8 790 73 28
Ekener Elisabeth FORSKARE +46 8 790 85 06
Joyce Peter James Doktorand
Högström Johan DOKTORAND,FORSKNINGSINGENJÖR +46 8 790 60 00
Brown Nils FORSKARE +46 8 790 73 96
de Freitas Flavio Doktorand, stipendiat
Larsson Mathias industridoktorand
Till sidans topp