Ledning

Institutionens ledningsgrupp består av prefekt Fredrik Gröndahl samt avdelningscheferna för de fyra avdelningarna Strategiska hållbarhetsstudier, Hållbarhet, utvärdering och styrning, Vatten- och miljöteknik, Resurser, energi och infrastruktur.

Prefekt

Avdelningschefer

Hållbarhet, utvärdering och styrning

Strategiska hållbarhetsstudier

Vatten- och miljöteknik

Resurser, energi och infrastruktur

Till sidans topp