Vatten- och miljöteknik

Vatten- och miljöteknikgruppen (WEE) forskar och utbildar för att öka kunskapen om och förbättra användningen av naturliga och tekniska system för hantering av vatten-, mark- och geologiska resurser.

Genom att använda moderna lab-, fält- och modelleringsmetoder utvecklar vi ny förståelse och innovativa tekniska lösningar för en mer hållbar framtid. Vi använder pilotskalelaboratoriet Hammarby Sjöstadsverket i en del av vår forskning och undervisning.

Utmanade av samtida hållbarhetsutmaningar ligger fokus på att angripa hållbarhetsproblem och möjligheter med stor samhällsrelevans och att sprida resultat för både akademisk och tillämpad användning.

Vårt arbetssätt är tvärvetenskapligt och bygger på samarbete med industrin och offentliga intressenter på alla nivåer, från partner till slutanvändare. Våra nyckelkompetenser omfattar ekologi, vatten- och markkemi, hydrogeologi, geologi, vatten- och avloppsvattenteknik, ekoteknik, miljö- och ekologisk ekonomi, industriell ekologi och blå tillväxt.

Vi lägger stor vikt vid grund- och forskarutbildning samt pedagogisk utveckling.

Till sidans topp