EESI kompetensprofiler

Miljöteknik och hållbar infrastruktur
Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure

Kompetensprofiler i EESI-programmet

I EESI-programmet kan studenterna bli mer specialiserade inom ett område jämfört med vad som varit möjligt tidigare. Med andra ord, som student kommer du att kunna utforma din egen studieplan inom programmet för att få till den specialisering du vill ha. Vi har därför utformat så kallade kompetensprofiler, som kan ses som tips på konkurrenskraftiga specialiseringar. Varje kompetensprofil består av tre eller fyra rekommenderade kurser. I programmet kommer du att kunna följa två sådana kompetensprofiler.

För närvarande finns följande sju kompetensprofiler definierade:

1. Water Technology
2. Environmental Geotechnology
3. Water and Wastewater Engineering
4. Environmental Management and Information
5. Sustainable Infrastructure
6. Environmental Systems Analysis
7. Sustainable Societies

I varje kompetensprofil finns en inneboende progression. För att följa en hel kompetensprofil kan du behöva du uppfylla en eller ett par så kallade behörighetsbakgrunder. Kompetensprofilerna, och de krav som finns för att man ska kunna följa dem, definieras i detalj i detta dokument (pdf 552 kB) . Bilden nedan visar programstrukturen, där kompetensprofilerna finns inritade.

Till sidans topp