Masterprogram: Miljöteknik och hållbar infrastruktur (EESI)

Miljöteknik och hållbar infrastruktur -
Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure

Välkommen till masterprogrammet Miljöteknik och hållbar infrastruktur!

EESI-programmet ger de verktyg som behövs för att lösa framtidens miljö- och vattenfrågor. Avancerade kurser i bl.a. miljöbedömning och vattenreningsteknik förbereder dig för en karriär som miljöinriktad civilingenjör hos t.ex. konsulter, byggentreprenörer och internationella organisationer.

EESI startade 1994 och är ett av KTH:s äldsta och mest populära masterprogram. Programmet har förändrats 2012 för att få till en mer långtgående specialisering inom vatten- och miljöteknik.

Programmet utgör också inriktningar på två av KTH:s civilingenjörsprogram, Samhällsbyggnad och Energi och miljö. På de här svenska sidorna finns en del kompletterande information på svenska rörande kompetensprofiler och vilka delar av programmet man får tillträde till med en viss uppsättning bakgrundskunskaper.

Organise an EESI reunion!

Like the 20 years anniversary of EESI pioneers did in 2014

I övrigt, t.ex. när det gäller länkar till kursplaner, aktuell information, kontaktinformation, m.m. hänvisar vi till de engelskspråkiga sidorna!

EESI student blogs

Daniel Ddiba - EESI student blog

Annie Marie Girtz - EESI student blog

Till sidans topp