Bild1

Välkommen till Mark- och vattenteknik

Forskningen vid Avdelningen för mark- och vattenteknik syftar till hållbart och effektivt utnyttjande av våra naturresurser. Vår kompetens sträcker sig från modellering av biogeokemiska och fysikaliska processer till miljöresursförvaltning och reningsteknik för att stoppa föroreningar och hydrauliska system. Uthållig användning av naturresurser, såväl som ekologisk markanvändning och urban utveckling, är viktiga frågor i relation till klimatförändring, ökad konkurrens om vatten, dricksvattenförsörjning samt mark och vattenföroreningar.

Vi vill medverka till att göra verklighet av samhällets krav på ett uthålligt och effektivt utnyttjande av naturresurser. Vår vetenskapliga bas är en grundlig naturvetenskaplig förståelse kombinerad med teknisk kunskap där naturresurserna studeras i ett samhällsperspektiv. Kunskaper och metodik för vård och utnyttjande av naturresurser innefattar alla skalor från den lokala till den regionala och den globala.

Avdelningens forskningsområden:

Biogeofysik  Miljöbedömning och -förvaltning

Miljögeokemi  Teknisk geologi och geofysik

VA-teknik: vatten och avlopp  Vattenförvaltning

Vattenvårdsteknik

Till sidans topp