Välkommen till avdelningen för Industriell ekologi

Verksamheten på enheten för Industriell ekologi utgår från behovet av nya kunskaper, beteenden och livsmönster, vilka är nödvändiga i arbetet med en långsiktigt hållbar samhällsutveckling globalt, nationellt och för vår egen region i Östersjöområdet.

På KTH bedriver vår enhet utbildning och forskning i hållbar utveckling, med tyngdpunkten lagd på förhållandet mellan teknik och ekosystem, och de villkor som en långsiktigt hållbar samhällsutveckling kräver.
Framtiden ställer nya krav på ingenjören. Teknikutvecklingen går allt snabbare, liksom samhällsutvecklingens påverkan på dagens ekosystem. Ingenjörens förmåga att se komplexitet och helhet, samt att inhämta nya kunskaper måste förenas med breda kunskaper om teknikens roll för bärkraftiga ekosystem, samhälle och ekonomi. Denna situation kräver nya sätt att hantera komplexa system där vi inte har tillgång till tillförlitliga data och där människors värderingar spelar en stor roll vid val av lösningar.

.

BioGas2020, Skandinaviska Biogaskonferensen

Alger blir biogas och ger bättre havsmiljö.
Ute till havs finns en enorm naturresurs som bland annat kan omvandlas till biogas. Det handlar om marina substrat som alger och cyanobakterier.

Vilket fotavtryck på miljön gör KTH:s resande?
Färre tjänsteresor ett måste för miljön.
På den ljusa sidan finns arbetspendlingen,  men resvanorna vid KTH ger en splittrad bild ur miljösynpunkt, enligt Markus Robért, forskare inom hållbar utveckling.

Din webbläsare kan inte visa filmen

Din webbläsare har javascript inaktiverat, eller stödjer inte HTML5 video.

Filmen kan inte visas i redaktörsverkyget

Förhandsgranska för att se filmen.

AUV swimming in cultivated kelp
First experiments with an Autonomous Underwater Vehicle (AUV) swimming in cultivated kelp algae. The experiment was performed as a joint experiment between KTH and Gothenburg university at the Sven Lovén Centre for Marine Infrastructure, Tjärnö, Sweden.

Cecilia Sundberg, Assoc. Prof. of Industrial Ecology, SEED, has honorably upon the recommendation of the provost and the Appointment and Promotion Committee been appointed as Adjunct Professor of the  Regional Maritime University in Accra, Ghana. The appointment runs over 2 years, and Cecilia will teach in Environmental Engineering within the university's  educational programmes on Marine Engineering. Cecilia will also conduct collaborative research with peers at the university.

Publ. 2016-03-31

Maksym Kunytsia and Leonel Campos from the Masters programme Sustainable Technology, Isabel Enerson, Valerija Stepanova and Hanna Brandner) from the Masters programme Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure (EESI) were the winning team of the Smart Cities Green Hackathon 2016 at Sweco.
 

Publ. 2016-02-22

Industrial Ecology congratulates Rafael Laurenti to a successful presentation of his PhD thesis “The Karma of Products: Exploring the causality of environmental pressure with causal loop diagram and environmental footprint” on May 8th 2016! The thesis includes six articles/manuscripts, using quantitative and qualitative methods. The main supervisor of Rafael has been Prof. Björn Frostell (Industrial Ecology, KTH). In the end of the thesis, Rafael wishes for an acceleration of moral development of humanity. His final sentence reads "I wish and hope that someone in my lifetime will write a technical PhD thesis entitled "The Karma of Products - Exploring the causality of human and nature success".

Publ. 2016-05-16

Industrial Ecology's research group in Environmental Systems Analysis has won second price in ISWA Publication Award 2015 with the article “Progress and challenges to the global waste management system”.

Publ. 2015-08-17
Till sidans topp