Om Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

KTH följer sin ambition att bli ett ledande tekniskt universitet inom miljövetenskap och hållbar utveckling och lanserade den 1:a juli 2013 juli en ny institution för att närmare integrera forskning och utbildning inom dessa viktiga, tvärvetenskapligt områden.

Institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik"är en integration av tre etablerade och respekterade KTH enheter: Avdelningen för miljöstrategisk analys (FMS), Avdelningen för industriell ekologi och Institutionen för Mark-och vattenteknik, och kommer att fortsätta och utveckla aktiviteterna vid dessa enheter.

Antal anställda på SEED per den 1 januari 2016:

8 professurer (2 kvinnor)
3 seniorforskare
3 universitetsadjunkter (2 kvinnor)
9 universitetslektorer (7 kvinnor)
27 doktorander med doktorandtjänst ( 12 kvinnor)
Ca. 30 doktorander med stipendier/ industri- sandwichdoktorander, varav med 4 CSC stip.
31 forskare (16 kvinnor)
1 FOFU-ingenjör
8 forskningsingenjörer (4 kvinnor)
5 administratörer (4,75 ekvivalenter)
Totalt 95 + 30 = 125

2 affilierade professorer, 1 affilierad fakultet
1 gästprofessorer (1 kvinna)
3 adjungerade professorer

Sök anställd:

  
Använd inte mellanslag vid sökning på telefonnummer. Ange antingen riktnummer (ex 087901234) eller enbart anknytning (ex 1234). 

Till sidans topp