Om Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

KTH följer sin ambition att bli ett ledande tekniskt universitet inom miljövetenskap och hållbar utveckling och lanserade den 1:a juli 2013 en ny institution för att närmare integrera forskning och utbildning inom dessa viktiga, tvärvetenskapligt områden.

Institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik blev till i en integration av tre etablerade och respekterade KTH-enheter: Avdelningen för miljöstrategisk analys (FMS), Avdelningen för industriell ekologi och Institutionen för Mark-och vattenteknik, och har sedan 2013 fortsättat att utveckla aktiviteterna vid dessa tidigare enheter. Dessa avdelningar lades ner i juli 2017 i samband med en intern omorganisation.

Från och med 01.07 2017 består institutionen av fyra nya avdelningar:

  • Hållbarhet, utvärdering och styrning
  • Strategiska hållbarhetsstudier
  • Resurser, energi och infrastruktur
  • Vatten- och miljöteknik

Sök anställd:

  
Använd inte mellanslag vid sökning på telefonnummer. Ange antingen riktnummer (ex 087901234) eller enbart anknytning (ex 1234). 

Till sidans topp