Om Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

På institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, SEED, bedrivs lösningsinriktad forskning och undervisning med fokus på samhällets hållbara utveckling. 

På SEED samlas bred tvärvetenskaplig kompetens med forskning som spänner över ett brett fält inom miljö, teknik och hållbarhetsfrågor. En del av forskningen bedrivs i nära samarbete med företag, städer och kommuner. Vi har också ett väl utvecklat internationellt samarbete.

Institutionen, som bildades 2013, är ett led i KTHs ambition att bli ett ledande tekniskt universitet inom miljövetenskap och hållbar utveckling. Från och med juli 2017 består institutionen av fyra nya avdelningar:

Dessa avdelningar är en sammanslagning av de tidigare enheterna Industriell Ekologi, Miljöstrategisk analys (FMS), Mark- och Vattenteknik.

Sök anställd:

  
Använd inte mellanslag vid sökning på telefonnummer. Ange antingen riktnummer (ex 087901234) eller enbart anknytning (ex 1234). 

Till sidans topp