Kontakt

Postadress

KTH
Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik
Teknikringen 76, bv
100 44 Stockholm

Besöksadress
Teknikringen 76, bv

Avdelningarna är placerade på följande adresser

Industriell ekologi
Teknikringen 34

Mark- och vattenteknik
Avdelningen finns på flera adresser. Se lista

Miljöstrategisk analys (fms)
Drottning Kristinas väg 30, 3 tr

Sök anställd:

Till sidans topp