Sharing the doughnut -- Exploring sustainable and just futures for Sweden

Tid: On 2018-12-19 kl 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Planering och beslutsanalys, inriktn. Miljöstrategisk analys

Respondent: Eléonore Fauré

Opponent: Senior lecturer Frances Fahy, NAI Galway, Irland

Handledare: Docent Ulrika Gunnarsson-Östling

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-10-31