Hydrological Transport in Shallow Catchments: tracer discharge, travel time and water age

Tid: Fr 2017-10-20 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Mark- och vattenteknik

Respondent: Sofie Safeyeh Soltani

Opponent: Professor Andrea Rinaldo, Switzerland

Handledare: Professor Vladimir Cvetkovic

2017-10-20T10:00 2017-10-20T10:00 Hydrological Transport in Shallow Catchments: tracer discharge, travel time and water age (Mark- och vattenteknik) Hydrological Transport in Shallow Catchments: tracer discharge, travel time and water age (Mark- och vattenteknik)
Till sidans topp