Evaluation of Sustainable Urban District Developments -- the case of Stockholm Royal Seaport

Tid: Fr 2018-12-14 kl 09.15

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Industriell ekologi

Respondent: Louise Holmstedt

Opponent: Associate Professor Jordi Segalàs, Universitat Poltècnica de Catalunya, Barcelona, Spanien

Handledare: Docent Maria Malmström

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-11-14