Enhanced phosphorus removal from wastewater using virgin and modified slags: Performance, speciation and mechanisms

Tid: Fr 2017-09-29 kl 10.00

Plats: Sal V1, Teknikringen 76, KTH

Ämnesområde: Mark- och vattenteknik

Respondent: Minyu Zuo

Opponent: Associate professor Lars Lövgren, Umeå Universitet

Handledare: Professor Gunno Renman

2017-09-29T10:00 2017-09-29T10:00 Enhanced phosphorus removal from wastewater using virgin and modified slags: Performance, speciation and mechanisms (Mark- och vattenteknik) Enhanced phosphorus removal from wastewater using virgin and modified slags: Performance, speciation and mechanisms (Mark- och vattenteknik)
Till sidans topp