An add-on filter technique to improve micropollutant removal and water quality in on-site sewage treatment facilities

Tid: Fr 2018-09-28 kl 10.00

Plats: Sal D3, Lindstedtsvägen 5, KTH

Ämnesområde: Mark- och vattenteknik

Respondent: Wen Zhang

Opponent: Dr. Carlos A. Arias, AArhus university, Denmark

Handledare: Professor Gunno Renman

2018-09-28T10:00 2018-09-28T10:00 An add-on filter technique to improve micropollutant removal and water quality in on-site sewage treatment facilities (Mark- och vattenteknik) An add-on filter technique to improve micropollutant removal and water quality in on-site sewage treatment facilities (Mark- och vattenteknik)
Till sidans topp