An add-on filter technique to improve micropollutant removal and water quality in on-site sewage treatment facilities

Tid: Fr 2018-09-28 kl 10.00

Plats: Sal D3, Lindstedtsvägen 5, KTH

Ämnesområde: Mark- och vattenteknik

Respondent: Wen Zhang

Opponent: Dr. Carlos A. Arias, AArhus university, Denmark

Handledare: Professor Gunno Renman

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-08-29