Forskningsområden

Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) bedriver tvärvetenskaplig forskning i skärningen mellan miljöfrågor, samhällsförändringar och teknikutveckling, samt inriktat på att utveckla mer hållbara samhällssystem.

Att balansera ekonomisk och social utveckling mot de gränser som ekosystemens stabilitet ställer är en viktig del av vår forskning. Ett annat fokusområde för oss är hållbar stadsutveckling. Vi vill medverka till att göra verklighet av samhällets krav på ett uthålligt och effektivt utnyttjande av naturresurser.
Vår vetenskapliga bas är en grundlig naturvetenskaplig förståelse kombinerad med teknisk kunskap. De flesta projekten är mångdisciplinära och bedrivs i samarbete med praktiker.

Forskningen utförs av flera forskningsgrupper.

Mer kan du läsa nedan på respektive tidigare enhet:
Sidor under uppdatering

Tidigare enheter:

Forskning vid Industriell Ekologi

Forskning vid Mark- och vattenteknik

Forskning vid Miljöstrategisk analys

Till sidans topp