Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

Nya avdelningar på SEED

Institutionen har genomfört en intern omorganisation.
Från och med 1 juli 2017 består SEED av fyra nya avdelningar:

  • Hållbarhet, utvärdering och styrning
  • Strategiska hållbarhetsstudier
  • Vatten- och miljöteknik
  • Resurser, energi och infrastruktur

En ny webbstruktur som speglar den nya organisationen är under utveckling.

FORSKNING

Sveriges största satsning på hållbara städer

960 miljoner kronor fördelade över tolv år kommer att läggas på det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Arbetet leds av KTH och ett 50-tal aktörer från flera olika forskningsfält så väl som näringsliv, stat, kommuner och civilsamhälle är involverade.

Framtidens mat odlas i KTH:s växthus

Ett miljöanpassat växthus på campus ska inspirera till en grönare matproduktion. KTH:s forskare vill visa på möjligheter med odling i stadsmiljö. Alger och kryddor är några tänkbara grödor. Och kanske kan insekter stå på lunchmenyn på campus i framtiden.

Din webbläsare kan inte visa filmen

Din webbläsare har javascript inaktiverat, eller stödjer inte HTML5 video.

Filmen kan inte visas i redaktörsverkyget

Förhandsgranska för att se filmen.

AUV swimming in cultivated kelp
First experiments with an Autonomous Underwater Vehicle (AUV) swimming in cultivated kelp algae. The experiment was performed as a joint experiment between KTH and Gothenburg university at the Sven Lovén Centre for Marine Infrastructure, Tjärnö, Sweden.

Höga miljökrav på campus ger stora vinster

Alla nybyggnationer på KTH bör ske enligt högsta miljöstandard. Certifiering med Miljöbyggnad guld skulle ge stora miljömässiga vinster och dessutom öppna för att i KTHs undervisning konkret visa på ingenjörers viktiga roll i arbetet för en hållbar utveckling. Det skriver Nils Brown och Tove Malmqvist i en debattartikel.

Läs debattartikeln här

Till sidans topp