Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

Om SEED

På Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED), bedrivs lösningsinriktad forskning och undervisning med fokus på samhällets hållbara utveckling. Här samlas bred tvärvetenskaplig kompetens med forskning som spänner över ett brett fält inom miljö, teknik och hållbarhetsfrågor.

 

Hur kan vi minska matsvinnet?

Varje svensk kastar årligen 45 kilo mat i onödan.Forskarna Åsa Svenfelt, Annika Carlsson-Kanyama och Cecilia Katzeff på SEED, KTH, har i en studie kommit fram till en rad åtgärder för att minska matsvinnet. Detta genom att påverka beteenden. 

Algodling - en ny svensk näring

Seafarm är ett forskningsprojekt där makroalger odlas och kan användas till biobränslen, nya material och till mat.

Läs mer i KTH Magazine

Stadsodling växer i storstäderna

Det är inte bara det traditionella lantbruket som kommer att producera mat i framtiden.
I storstäderna växer redan i dag ”urbana vertikal-odlingar” fram.
SEED-forskaren Rebecka Milestad i KTH Magazine
 

Så blir Stockholm en hållbar stad

SEED-forskaren Anna Kramers undersöker hon hur städer kan utnyttja digitala lösningar för att bli världsledande i klimatomställningen.

Läs artikel i KTH Magazine

Till sidans topp