Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

Om SEED

På Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED), bedrivs lösningsinriktad forskning och undervisning med fokus på samhällets hållbara utveckling. Här samlas bred tvärvetenskaplig kompetens med forskning som spänner över ett brett fält inom miljö, teknik och hållbarhetsfrågor.

 

We congratulate Prosun Bhattacharya who has been awarded an IWA fellowship, and ask him to tell us more about IWA and the fellowship.

Read more here

Hur kan vi minska matsvinnet?

Varje svensk kastar årligen 45 kilo mat i onödan.Forskarna Åsa Svenfelt, Annika Carlsson-Kanyama och Cecilia Katzeff på SEED, KTH, har i en studie kommit fram till en rad åtgärder för att minska matsvinnet. Detta genom att påverka beteenden. 

Stadsodling växer i storstäderna

Det är inte bara det traditionella lantbruket som kommer att producera mat i framtiden.
I storstäderna växer redan i dag ”urbana vertikal-odlingar” fram.
SEED-forskaren Rebecka Milestad i KTH Magazine
 

Brasiliansk regnskog kan förlora sitt skydd

Upp till femton miljoner hektar regnskog i Amazonas riskerar att förlora sitt lagliga skydd visar en ny studie där forskare från KTH och Chalmers har samarbetat med forskare vid universitetet i Sao Paulo, Brasilien.

Så blir Stockholm en hållbar stad

SEED-forskaren Anna Kramers undersöker hon hur städer kan utnyttja digitala lösningar för att bli världsledande i klimatomställningen.

Läs artikel i KTH Magazine

Kalender-SEED